Dr Barbara Kropiwnicka

Posiada wieloletnie doświadczenie w implantacji nici, poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach w Polsce, jak i za granicą, aby doskonalić metody zabiegowe. Wraz ze swoją córką dr Anną Adamczyk przyjmują w Gabinecie Lekarki w Wielkim mieście, gdzie stworzyły Szkołę UST i zapraszają na szkolenia.