WAVETRONIC 6000 Touch

Wavetronic 6000 Touch Loktal

Oceń urządzenie

Urządzenie  Wavetronic 6000 Touch to skalpel wysokiej częstotliwości, który dzięki energii elektromagnetycznej o częstotliwości megaherców (MHz) wytwarza na tkance biologicznej efekt podobny do technologii laserowej, tj. precyzyjne cięcie i koagulację tkanek, bez efektu uszkodzenia tkanek sąsiadujących.

Ta część urządzenia Loktal może działać samodzielnie.

Precyzja: nacięcia i cięcia są niezwykle precyzyjne na szerokiej gamie tkanek (w tym tkanek miękkich). Temperatura powierzchni bocznych tkanek w zakresie megaherców jest znacznie niższa niż w zakresie niskich częstotliwości kwilohertzów (kHz). Dzięki czemu sąsiadujące tkanki nie ulegają uszkodzeniu termicznemu, co powoduje, że wycięte fragmenty dają wysokiej jakości próbki do badań histologicznych.

Wygoda: Wyjątkowo lekki pen zabiegowy z lub bez włącznika palcem zapewniającego zachowanie sterylności. dodatkowa rękojeść do końcówek frakcyjnych. Podwójny pedał aktywujący z niezależną aktywacją do cięcia/koagulacji, całkowicie wodoodporny z systemem izolacyjnym, chroniącym przed porażeniem elektrycznym lub zwarciem.

Minimalizacja ryzyka: Zastosowanie wysokiej częstotliwości zapewnia doskonałą jakość nacięcia przy minimalnym krwawieniu, szybsze gojenie, ograniczenie powstawania blizn przerostowych, minimalny dyskomfort pooperacyjny i maksymalne efekty estetyczne. Izolowana płytka neutralna  – zgodna ze standardami bezpieczeństwa, chroni przed porażeniem prądem elektrycznym lub oparzeniami.