ACCN0037 – Elektroda elektrochirurgiczna mikroigłowa z możliwością automatycznego zapisywania

(telangiecstasia / skleroterapia / depilacja) RĘKOJEŚĆ

Elektroda elektrochirurgiczna mikroigłowa z możliwością automatycznego zapisywania (telangiecstasia / skleroterapia / depilacja) RĘKOJEŚĆ

Kod producenta: ACCN0037