ACEL0023 – mikroigłowa elektroda elektrochirurgiczna, prosta

Elektroda mikroigłowa prosta
Średnica – 0,5 mm
Długość pręta – 120 mm
Średnica trzpienia – Ř 1,8 mm

Kauteryzacja otworów gruczołowych

: Igły
Kod producenta: ACEL0023