ACEL0094 – Elektroda elektrochirurgiczna z uchwytem bagnetowym

Nacięcie uchwytu bagnetowego makro elektrody elektrochirurgicznej
Średnica – 9,5 mm
Długość pręta – 100 mm
Średnica trzpienia – Ø 1,8 mm

Kod producenta: ACEL0094