ACEL0153 – mikroigłowa elektroda elektrochirurgiczna, prosta

Elektroda mikroigłowa prosta
Średnica – 0,3 mm
Długość pręta – 120 mm
Średnica trzpienia – Ø 2,4 mm

Kauteryzacja ujść gruczołowych

: Igły
Kod producenta: ACEL0153