ACEL0154 – Prosta mikroigłowa elektroda elektrochirurgiczna

Elektroda mikroigłowa prosta
Średnica – 0,5 mm
Długość pręta – 120 mm
Średnica trzpienia – Ø 2,4 mm

Wycięcie EZT typu 3 – SWETZ

: Igły
Kod producenta: ACEL0154