ACEL0307 – Elektroda bagnetowa elektrochirurgiczna Precyzyjne mikro nacięcie, proste

Mikroprecyzyjne nacięcie bagnetowe elektrody elektrochirurgicznej, proste
Średnica – 0 mm
Długość pręta – 165 mm
Średnica trzpienia – Ø 2,4 mm

: Tnące
Kod producenta: ACEL0307