Wysiłkowe nietrzymanie moczu: badania nad wpływem radiofrekwencji 4 MHz

Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyczy wielu kobiet, szczególnie w okresie menopauzalnym. Badania nad skutecznością częstotliwości radiowej 4 MHZ Loktala w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu jeszcze trwają, ale pierwsze z nich (oraz subiektywne odczucia wielu pacjentek, które poddały się zabiegom) przynoszą optymistyczne rezultaty. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami randomizowanego badania kontrolnego, dotyczącego radiofrekwencji mikroablacyjnej i treningu mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (WNM) oraz w zespole moczowo-płciowym (GSM).

Wysiłkowe nietrzymanie moczu badania nad wpływem Loktala

Wysiłkowe nietrzymanie moczu – z czym jest związane?

Etiologia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) jest wieloczynnikowa, jednak prym wiedzie starzenie się i hipoestrogenizm, czyli nadmiar estrogenów – a to czynniki często związane z objawami układu moczowo-płciowego. Leczeniem pierwszego rzutu wysiłkowego nietrzymania moczy jest trening mięśni dna miednicy, co daje poprawę w 56-70%. Pomimo niskich kosztów i łatwości dostępu do tej metody leczenia, trening mięśni dna miednicy wiąże się niestety ze zmniejszonymi wskaźnikami przestrzegania zaleceń przez pacjentów.

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu

Obecnie pacjenci, u których dolegliwości wysiłkowego nietrzymania moczu się nasilają lub którzy wykazują niewystarczającą poprawę po terapii związanej z ćwiczeniami mięśni dna miednicy, nie mają innych opcji, niż zabieg chirurgiczny, jako sposób leczenia zatwierdzony przez FDA (agencja działająca w ramach Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej). Trwają badania nad alternatywnymi metodami leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz zespołu moczowo-płciowego z zastosowaniem radiofrekwencji i laserów.

Warto jednak zaznaczyć, że w odróżnieniu od laserów, które przepuszczają energię przez światło, częstotliwość fal radiowych przekształcana jest w energię kinetyczną atomów wewnątrzkomórkowych. Poruszają się one i zderzają, generując energie cieplną. Tym samym fale radiowe zwiększają proporcje mięśni gładkich i komórek łącznotkankowych w wyniku neokolagenezy (stymulacji produkcji nowego kolagenu). Ponadto energia termiczna zastosowana na ścianach pochwy, stymuluje proliferację nabłonka (mnożenie się komórek), neowaskularyzację (lepsze ukrwienie, powstawanie nowych naczyń krwionośnych w tkankach) oraz tworzenie kolagenu w blaszce właściwej błony śluzowej, ponadto poprawia naturalne nawilżenie.

Megapulse Fraxx Loktal – jak działa na pochwę?

Urządzenie Megapulse Fraxx Loktala uwalnia wyładowanie energii zarządzane przez oprogramowanie. Wytwarza ono idealny efekt cieplny poprzez wyrównanie mocy, kontrolowanie czasu aplikacji w milisekundach i analizowanie impedancji skóry (funkcja SIC). Moduł wyposażony jest także w funkcję losowej kontroli dystrybucji (Smart Shot), która nie pozwala na jednoczesne nagrzewanie sąsiednich punktów, a tym samym hamuje boczny efekt termiczny i zapewnia ochronę tkankom sąsiadującym z mikropunktami.

Badanie nad wpływem radiofrekwencji w wysiłkowym nietrzymaniu moczu

Badanie przeprowadzono w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Nauk Medycznych przy University of Campinas w Brazylii, a jego wyniki opublikowano na łamach International Urogynecology Journal, będącego oficjalnym czasopismem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uroginekologicznego (IUGA). Cały artykuł można przeczytać klikając tutaj.

Było to trzyramienne randomizowane badanie kliniczne, obejmujące 117 kobiet w wieku 45-65 lat, w okresie przekwitania z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu. Pacjentki biorące udział w badaniu podzielono na 3 grupy:

  1. W grupie pierwszej leczenie składało się z 3 miesięcznych sesji RF przy użyciu urządzenia Wavetronic 6000 Touch oraz modułu Megapulse Fraxx, Loktal.
  2. W grupie drugiej było leczenie obejmowało 12 tygodniowych sesji treningu mięśni dna miednicy (prowadzonych przez fizjoterapeutę, trwających 60 min.).
  3. W grupie trzeciej było leczenie odbywało się dwutorowo: sesje RF połączono z treningiem mięśni dna miednicy.

Ocenę sytuacji wyjściowej i stan pacjentek 30 dni po zakończeniu terapii przeprowadzono za pomocą zweryfikowanych kwestionariuszy, dotyczących układu moczowego, objawów inkontynencji pochwy, badań cytologicznych i funkcji seksualnych.

Wyniki badań

Wyniki w zakresie moczu poprawiły się istotnie we wszystkich trzech grupach po leczeniu, przy czym największą poprawę odnotowano w grupie trzeciej. Wyniki jednogodzinnego testu nakładkowego były takie same w trzech grupach. Objawy pochwy wykazały stopniową poprawę RF, a wiotkość pochwy wykazała podobną poprawę w trzech grupach. Pochwowy Wynik Health Index był bardziej istotny w grupie pierwszej (tylko RF) oraz trzeciej (RF w połączeniu z ćwiczeniami). Poprawiona funkcja seksualna zarówno po zastosowaniu fal radiowych, jak i ćwiczeniom mięśni dna miednicy. 92% uczestników zgłosiło poczucie, że zostały wyleczone lub że ich objawy uległy poprawie. Zadowoleni lub bardzo zadowoleni uczestnicy stanowili 86% wszystkich prób, bez różnic między grupami

Wnioski

Połączenie fal radiowych Loktala z ćwiczeniami mięśni dna miednicy wykazało znaczną poprawę objawów wysiłkowego nietrzymania moczu, ocenianych kwestionariuszem. Objawy i suchość pochwy wykazały większą poprawę w leczeniu RF, a wiotkość pochwy we wszystkich trzech grupach oceniona została podobnie. Połączenie radiofrekwencji z ćwiczeniami mięśni dna miednicy nie wykazało lepszych korzyści w kontekście funkcji seksualnych – we wszystkich trzech grupach wyniki prezentują się podobnie. Pojawiła się teoria, że radiofrekwencja spowodowała wzmocnienie okolicy podcewkowej i wsparcie łonowo-szyjkowe, zmniejszając tym samym ruchomość cewki moczowej.

Z pewnością istnieje potrzeba dalszych badań nad wpływem zastosowania RF w leczeniu nietrzymania moczu, będącym alternatywą do zabiegów chirurgicznych. Siłą tego badania jest to, że nie jest sponsorowane przez branżę i stanowi pierwszą próbę porównania leczenia metodą fal radiowych Loktala z treningiem mięśni dna miednicy, zarówno w procesie łączonym, jak i oddzielnie.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek