Wysiłkowe nietrzymanie moczu: badania nad wpływem radiofrekwencji 4 MHz

Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyczy wielu kobiet, szczególnie w okresie menopauzalnym. Badania nad skutecznością częstotliwości radiowej 4 MHZ Loktala w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu jeszcze trwają, ale pierwsze z nich (oraz subiektywne odczucia wielu pacjentek, które poddały się zabiegom) przynoszą optymistyczne rezultaty. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami randomizowanego badania kontrolnego, dotyczącego radiofrekwencji mikroablacyjnej i treningu mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (WNM) oraz w zespole moczowo-płciowym (GSM).

Wysiłkowe nietrzymanie moczu badania nad wpływem Loktala

Wysiłkowe nietrzymanie moczu – z czym jest związane?

Etiologia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) jest wieloczynnikowa, jednak prym wiedzie starzenie się i hipoestrogenizm, czyli nadmiar estrogenów – a to czynniki często związane z objawami układu moczowo-płciowego. Leczeniem pierwszego rzutu wysiłkowego nietrzymania moczy jest trening mięśni dna miednicy, co daje poprawę w 56-70%. Pomimo niskich kosztów i łatwości dostępu do tej metody leczenia, trening mięśni dna miednicy wiąże się niestety ze zmniejszonymi wskaźnikami przestrzegania zaleceń przez pacjentów.

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu

Obecnie pacjenci, u których dolegliwości wysiłkowego nietrzymania moczu się nasilają lub którzy wykazują niewystarczającą poprawę po terapii związanej z ćwiczeniami mięśni dna miednicy, nie mają innych opcji, niż zabieg chirurgiczny, jako sposób leczenia zatwierdzony przez FDA (agencja działająca w ramach Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej). Trwają badania nad alternatywnymi metodami leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz zespołu moczowo-płciowego z zastosowaniem radiofrekwencji i laserów.

Warto jednak zaznaczyć, że w odróżnieniu od laserów, które przepuszczają energię przez światło, częstotliwość fal radiowych przekształcana jest w energię kinetyczną atomów wewnątrzkomórkowych. Poruszają się one i zderzają, generując energie cieplną. Tym samym fale radiowe zwiększają proporcje mięśni gładkich i komórek łącznotkankowych w wyniku neokolagenezy (stymulacji produkcji nowego kolagenu). Ponadto energia termiczna zastosowana na ścianach pochwy, stymuluje proliferację nabłonka (mnożenie się komórek), neowaskularyzację (lepsze ukrwienie, powstawanie nowych naczyń krwionośnych w tkankach) oraz tworzenie kolagenu w blaszce właściwej błony śluzowej, ponadto poprawia naturalne nawilżenie.

Megapulse Fraxx Loktal – jak działa na pochwę?

Urządzenie Megapulse Fraxx Loktala uwalnia wyładowanie energii zarządzane przez oprogramowanie. Wytwarza ono idealny efekt cieplny poprzez wyrównanie mocy, kontrolowanie czasu aplikacji w milisekundach i analizowanie impedancji skóry (funkcja SIC). Moduł wyposażony jest także w funkcję losowej kontroli dystrybucji (Smart Shot), która nie pozwala na jednoczesne nagrzewanie sąsiednich punktów, a tym samym hamuje boczny efekt termiczny i zapewnia ochronę tkankom sąsiadującym z mikropunktami.

Badanie nad wpływem radiofrekwencji w wysiłkowym nietrzymaniu moczu

Badanie przeprowadzono w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Nauk Medycznych przy University of Campinas w Brazylii, a jego wyniki opublikowano na łamach International Urogynecology Journal, będącego oficjalnym czasopismem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uroginekologicznego (IUGA). Cały artykuł można przeczytać klikając tutaj.

Było to trzyramienne randomizowane badanie kliniczne, obejmujące 117 kobiet w wieku 45-65 lat, w okresie przekwitania z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu. Pacjentki biorące udział w badaniu podzielono na 3 grupy:

  1. W grupie pierwszej leczenie składało się z 3 miesięcznych sesji RF przy użyciu urządzenia Wavetronic 6000 Touch oraz modułu Megapulse Fraxx, Loktal.
  2. W grupie drugiej było leczenie obejmowało 12 tygodniowych sesji treningu mięśni dna miednicy (prowadzonych przez fizjoterapeutę, trwających 60 min.).
  3. W grupie trzeciej było leczenie odbywało się dwutorowo: sesje RF połączono z treningiem mięśni dna miednicy.

Ocenę sytuacji wyjściowej i stan pacjentek 30 dni po zakończeniu terapii przeprowadzono za pomocą zweryfikowanych kwestionariuszy, dotyczących układu moczowego, objawów inkontynencji pochwy, badań cytologicznych i funkcji seksualnych.

Wyniki badań

Wyniki w zakresie moczu poprawiły się istotnie we wszystkich trzech grupach po leczeniu, przy czym największą poprawę odnotowano w grupie trzeciej. Wyniki jednogodzinnego testu nakładkowego były takie same w trzech grupach. Objawy pochwy wykazały stopniową poprawę RF, a wiotkość pochwy wykazała podobną poprawę w trzech grupach. Pochwowy Wynik Health Index był bardziej istotny w grupie pierwszej (tylko RF) oraz trzeciej (RF w połączeniu z ćwiczeniami). Poprawiona funkcja seksualna zarówno po zastosowaniu fal radiowych, jak i ćwiczeniom mięśni dna miednicy. 92% uczestników zgłosiło poczucie, że zostały wyleczone lub że ich objawy uległy poprawie. Zadowoleni lub bardzo zadowoleni uczestnicy stanowili 86% wszystkich prób, bez różnic między grupami

Wnioski

Połączenie fal radiowych Loktala z ćwiczeniami mięśni dna miednicy wykazało znaczną poprawę objawów wysiłkowego nietrzymania moczu, ocenianych kwestionariuszem. Objawy i suchość pochwy wykazały większą poprawę w leczeniu RF, a wiotkość pochwy we wszystkich trzech grupach oceniona została podobnie. Połączenie radiofrekwencji z ćwiczeniami mięśni dna miednicy nie wykazało lepszych korzyści w kontekście funkcji seksualnych – we wszystkich trzech grupach wyniki prezentują się podobnie. Pojawiła się teoria, że radiofrekwencja spowodowała wzmocnienie okolicy podcewkowej i wsparcie łonowo-szyjkowe, zmniejszając tym samym ruchomość cewki moczowej.

Z pewnością istnieje potrzeba dalszych badań nad wpływem zastosowania RF w leczeniu nietrzymania moczu, będącym alternatywą do zabiegów chirurgicznych. Siłą tego badania jest to, że nie jest sponsorowane przez branżę i stanowi pierwszą próbę porównania leczenia metodą fal radiowych Loktala z treningiem mięśni dna miednicy, zarówno w procesie łączonym, jak i oddzielnie.